Als extern vertrouwenspersoon kan ik drie taken vervullen namelijk:
1. Opvang en begeleiding van werknemers die last hebben van ongewenste omgangsvormen.
2. Het analyseren van voorvallen en adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners. 
3. Voorlichten en informeren van werknemers over de werkwijze van de vertrouwenspersoon, en advies geven aan het management over het voorkomen van ongewenst gedrag 

Algemene uitgangspunten
Medewerkers die last hebben van ongewenste omgangsvormen hebben de mogelijkheid om hierover vertrouwelijk met iemand te spreken in de vorm van een Vertrouwenspersoon. Als extern vertrouwenspersoon heb ik een onafhankelijke positie buiten de organisatie en ik zal uitsluitend verantwoording afleggen aan het management van de organisatie. 

Geinteresseerd in wat ik kan betekenen voor jullie organisatie: Klik hier